Infra teenused

 

Infra teenused tagavad IT taristu järjepideva toimivuse.

Meie eesmärk on, et saaksite IT murede asemel keskenduda oma põhitegevusele. Meie jaoks ei oma tähtsust, kas Teil on kaks arvutit, server ja võrguprinter või 5+ serverit ja 50+ arvutit.

Olenemata millist koostööd vajate, alustame üldjuhul konsultatsiooniga ning vajadusel mini auditiga, et anda hinnang Teie tänastele IT süsteemidele. Konsultatsioon ja mini audit on Teie jaoks tasuta.

Tulemusena saate ülevaate oma organisatsiooni IT seisukorrast ning soovitused edasiseks.

 

IT Juhtimine

Kui IT haldus on IT tugiteenuste terviklahendus, siis pikemas perspektiivis on vaja jälgida selle vastavust ettevõtte strateegiaga. IT juhi ülesanded on organisatsiooniti erinevad ja sõltuvad ettevõtte ärlistest eesmärkidest ning vajadustest.

IT Haldus

IT haldus on IT tugiteenuste terviklahendus, mis aitab ettevõttel saavutada oma eesmärke.

 

Mini audit

Eesmärk on selgitada välja teie ettevõtte IT taristu tänane olukord ning vaadata üle kuidas toetab IT põhiprotsesse täna.