Juurutamine

Juurutamine on süsteemne tegevus, kus muudetakse inimeste kasutusharjumusi vastavalt ettevõtte vajadustele.

Alustades sinu organisatsiooni tööjuhendite täiendamisega kuni personali koolitusteni, aitame Sinul uute IT protsesside kasutusele võtu teha nii sujuvaks kui võimalik.

 

 

Peamised põhjused miks juurutamist vajatakse

 • Kui sina või sinu töötajad ei tea päris täpselt kuidas uut IT teenust kasutada.
 • Kui tahad kindel olla, et kõik sinu töötajad saavad uuest teenusest ühte moodi aru ja seda reaalselt ka kasutavad.
 • Kui tahad kindel olla, et uute IT protsesside kasutusele võtmine aitab säästa sinu aega ja raha.
 

Protsessi lühikirjeldus

 • Paneme paika täpse juurutuskava ja konkreetsed tegevused
 • Peame plaani, seame eesmärgid.
 • Paneme süsteemid tööle.
 • Aitame koostada kasutuskorrad ja juhendid.
 • Koolitame, õpetame.
 • Kokkuvõte ja järeltegevus ning tulemuste mõõtmine - kas eesmärgid said täidetud.
 

 

Mida omaltpoolt saate teha?

 • Eeskuju - kindlasti on vaja juhtidel näidata eeskuju toodete/teenuste kasutamisel ning ettevõttes peaks olema üksmeel, mida ja miks kasutusele võetakse.
 • Vajadused - edukaks koostööks on ettevõttes oluline ühine arusaam oma IT vajadustest.
 • Kohalolek - nagu ka muude ühistööd lihtsustavate platvormide/teenuste puhul võib ühe liikme puudumine muuta teiste töö mõttetuks.
 • Kord failides - andmete ületoomisel luua oma failides ja kaustades kord, ehk kõik ebavajalik kustutada.
 

 

Tulemus

Eduka juurutamise tulemusena saate kindel olla, et uued IT teenused aitavad saavutada Teie ärilisi eesmärke ja kõik organisatsiooni liikmed uut teenust reaalselt ka kasutavad.