IT Haldus

Mis on IT haldus ja millest see koosneb?

IT haldus koosneb erinevatest IT tugiteenustest, mis aitavad tagada järjepideva talituse ja saavutada seatud eesmärke. Lõplik sisu sõltub Teie ettevõtte või organisatsiooni vajadustest, aga sisaldab üldjuhul järgmist.

 

Kiire reageerimine

 • hooldusleping garanteerib kiire reageerimise erakorraliste rikete puhul, enamasti kaugabi teel 15 min probleemi teatamisest

Telefonitugi 

 • telefonitugi on Teie käsutuses tööpäeviti 8.00 - 18.00

erakorraliste rikete või eksklusiivsete lepingute puhul ka muudel aegadel

Regulaarsed hooldustööd

 • spetsialist kontrollib hoolduse käigus tööjaama funktsionaalsust, programmiuuendusi, nuhkvara jne
 • haldur suhtleb kliendiga, et selgitada välja kliendi vajadused ja pakub koostöös spetsialistiga lahendused
 • spetsialist teostab vajalikud lisatööd, näiteks uute seadmete paigaldus, kasutajaprofiilide loomine jne

Erakorraliste rikete kõrvaldamine 

 • riist- või tarkvara rikke kõrvaldamine
 • kliendi juures või võimalusel kaugabi teel

Kasutaja- ja tööjaama profiili haldus

 • hoiame turvaliselt vajalikke spetsifikatsioone, seadistusi, kasutajanimesid ja paroole

 

Audit

 • auditeerime tööjaamade riist- ja tarkvara
 • kogume andmed, analüüsime ja koostame aruande
 • aruande vaatame läbi koos kliendiga ning kooskõlastame vajalikud uuendused
 • lepingulistele klientidele on audit kord aastas tasuta

Detailne tööde raporteerimine

 • iga töö kohta jääb meie infosüsteemi elektrooniline töökäsk koos töö täpse kirjeldusega
 • arveldusega edastame soovi korral vastavad töökäsud

Uute seadmete müük ja paigaldus

 • riist- ja tarkvara müük 
 • transport, paigaldus ja seadistamine
 • kasutaja koolitus
 

Meie kliendid pääsevad ligi kõikidele andmetele, mis neid puudutavad

 • Tööde aruandlust
 • IT süsteemide tehnilist kirjeldust
 • Lepinguid
 • Garantiid

Millal kasutada sisseostetud IT haldus teenust?

 • Kui tahate, et töötajad tegeleksid oma põhitööga
 • Kui IT spetsialisti palkamine on liiga kallis või soovite kuludelt kokku hoida
 • Kui IT küsimustega tegeleb vastava hariduseta/kogemuseta ettevõtte töötaja
 • Kui soovite tagada IT süsteemide töökindluse ja tõsta efektiivsust
 • Kui soovite ennetada võimalikke rikkeid, tööseisakuid, turvaauke
 


Teenuse pakkumist alustame IT konsultatsioonist- nõu pidamine on sulle tasuta ja ei kohusta millekski. IT konsultatsioon annab hea ülevaate hetkeolukorrast ja aitab välja pakkuda parima plaani.

Tulemus

Professionaalselt hallatud IT taristu korral saate kindel olla, et teie organisatsiooni IT on turvaline, korras ja hallatud. Teie saate keskenduda oma eesmärkide täitmisele ja põhitööle.