Infra teenused

 
 

IT juhtimine

Mis on IT juhtimine?

Infotehnoloogia on kaasaegse ettevõtte nurgakivi, mille efektiivsele kasutamisele tuleb erilist tähelepanu pöörata. IT juhtimine korraldab infotehnoloogiliste vahendite eesmärgipärast kasutamist, järgides ettevõtte strateegiaid ja eesmärke.

Kui IT haldus hoiab „süsteemi käigus“, siis pikemas perspektiivis on vaja jälgida süsteemi vastavust ettevõtte strateegiate ja muutuva välisolukorraga. Just muutuvate olude tõttu vajab iga ettevõte ka IT juhtimist ehk selle valdkonna strateegilist juhtimist. 

 

IT juhtide ülesanded võivad organisatsiooniti erineda, sõltudes ettevõtte vajadustest ning ärilistest eesmärkidest. 

 

Millal kasutada sisseostetud IT juhtimise teenust?

 • Kui IT juhi palkamine on liiga kallis
 • Kui ettevõttes puudub reguleeriv dokumentatsioon, adekvaatne ülevaade oma infosüsteemidest või IT protsessidest.
 • Kui soovite tõsta ettevõtte konkurentsivõimet, kasutades välist oskusteavet.
 • Kui IT juht on hõivatud igapäevaste probleemide lahendamisega ja olemasolevate süsteemide haldamisega.
 • Kui olemasolev IT on jagatud üksusteks ja neid haldavad erinevad ettevõtted või inimesed.

IT juhi peamised tegevused

 • IT halduse korraldamine
 • Olulise informatsiooni edastamine juhtkonnale
 • Oma vastutusala reguleeriva dokumentatsiooni koostamine ja talituspidevuse tagamine
 • IT arendusplaani ja eelarve koostamine ning juhtimine
 • Juhtkonna ja personali IT alane nõustamine ning väljaõppe korraldamine
 • Olemasolevate infosüsteemide ja tööprotsesside analüüs ning ettepanekud edasiseks
 

Tulemus

Eduka IT juhtimise tulemusena saad kindel olla, et organisatsiooni IT toetab püstitatud ärilisi eesmärke ja kulud on kontrolli all. 

IT Haldus

Mis on -ja millest koosneb IT haldus?

IT haldus on IT tugiteenuste terviklahendus, mis aitab ettevõttel saavutada oma eesmärke.

IT haldusteenuse lõplik sisu sõltub Teie ettevõtte või organisatsiooni tegelikest vajadustest, aga sisaldab üldjuhul järgmist

 

Kiire reageerimine

 • hooldusleping garanteerib kiire reageerimise erakorraliste rikete puhul, enamasti kaugabi teel 15 min probleemi teatamisest

Telefonitugi 

 • telefonitugi on Teie käsutuses tööpäeviti 8.00 - 18.00

erakorraliste rikete või eksklusiivsete lepingute puhul ka muudel aegadel

Regulaarsed hooldustööd

 • spetsialist kontrollib hoolduse käigus tööjaama funktsionaalsust, programmiuuendusi, nuhkvara jne
 • haldur suhtleb kliendiga, et selgitada välja kliendi vajadused ja pakub koostöös spetsialistiga lahendused
 • spetsialist teostab vajalikud lisatööd, näiteks uute seadmete paigaldus, kasutajaprofiilide loomine jne

Erakorraliste rikete kõrvaldamine 

 • riist- või tarkvara rikke kõrvaldamine
 • kliendi juures või võimalusel kaugabi teel

Kasutaja- ja tööjaama profiili haldus

 • hoiame turvaliselt vajalikke spetsifikatsioone, seadistusi, kasutajanimesid ja paroole

 

Audit

 • auditeerime tööjaamade riist- ja tarkvara
 • kogume andmed, analüüsime ja koostame aruande
 • aruande vaatame läbi koos kliendiga ning kooskõlastame vajalikud uuendused
 • lepingulistele klientidele on audit kord aastas tasuta

Detailne tööde raporteerimine

 • iga töö kohta jääb meie infosüsteemi elektrooniline töökäsk koos töö täpse kirjeldusega
 • arveldusega edastame soovi korral vastavad töökäsud

Uute seadmete müük ja paigaldus

 • riist- ja tarkvara müük 
 • transport, paigaldus ja seadistamine
 • kasutaja koolitus
 
 

Teenuse pakkumist alustame IT konsultatsioonist- nõu pidamine on sulle tasuta ja ei kohusta millekski. IT konsultatsioon annab hea ülevaate hetkeolukorrast ja aitab välja pakkuda parima plaani.

 
 

Meie kliendid pääsevad ligi kõikidele andmetele, mis neid puudutavad

 • Tööde aruandlust
 • IT süsteemide tehnilist kirjeldust
 • Lepinguid
 • Garantiid
   

Millal kasutada sisseostetud IT haldus teenust?

 • Kui tahate, et töötajad tegeleksid oma põhitööga
 • Kui IT spetsialisti palkamine on liiga kallis või soovite kuludelt kokku hoida
 • Kui IT küsimustega tegeleb vastava hariduseta/kogemuseta ettevõtte töötaja
 • Kui soovite tagada IT süsteemide töökindluse ja tõsta efektiivsust
 • Kui soovite ennetada võimalikke rikkeid, tööseisakuid, turvaauke
   

Tulemus

Professionaalselt hallatud IT taristu korral saate kindel olla, et teie organisatsiooni IT on turvaline, korras ja hallatud. Teie saate keskenduda oma eesmärkide täitmisele ja põhitööle.

Mini-audit


Mini-auditi eesmärk on selgitada välja IT taristu ''tervis'' ning kas see vastab Teie ettevõtte vajadustele.

IT taristu hindamiseks on oluline teada mida, milleks ja kuidas kasutatakse. Et oskaksime kaasa mõelda ja parimaid lahendusi pakkuda, peame aru saama Teie ettevõtte tööprotsessidest.

Peamised põhjused, miks mini-auditit vajatakse

 • Puudub ülevaade organisatsiooni IT seisukorrast
 • Puudub ülevaade kasutatavast tarkvarast
 • Puudub informatsioon riistvara võimekusest
 • Soovid hinnangut oma IT spetsialisti tööle

 

Mini-audit annab kiire ülevaate tänasest IT olukorrast ettevõttes, see on teile tasuta ja ei kohusta millekski. 

 

 

Mini-auditi käigus vaatame üle järgmised seadmed

 
 

Arvutid

Paneme kirja riistvara võimsusnäitajad, lisaseadmed (hiir, klaviatuur, monitor) ja paigaldatud tarkvara ning vaatame kas need on vastavuses kasutaja vajadustega. Soovi korral kaardistame ka kasutajate IT mured.

 

 

 

Sidevõrgud

Kaardistame aktiivseadmed ja kontrollime dokumentatsiooni olemasolu.

 

 

 

Serverid ja mis teenused seal töötavad

Kaardistame serverite rollid ja teenused. Hindame jõudlusnäitajaid, füüsilist keskkonda ning vastavust ärinõuetega.

 

 

Printerid ja muud seadmed

Kaardistame seadmete tehnilised parameetrid, mudelid, asukohad.

 

 

 

Kui palju aega kulub mini-auditile?

Ettevõttega tutvumine - kuni 1h

Ühe tööjaama(arvuti) ülevaatus - kuni 15 min

Ühe serveri ülevaatus - kuni 30 min

Printerid ja muud seadmed - kuni 10 min

Aruande koostamine - kuni 2h

Kokkuvõte ja soovitused - kuni 1h

 

Tulemus

Mini-audit annab hea ülevaate teie tänasest IT olukorrast ja aitab koostada tegevusplaani kitsaskohtade kõrvaldamiseks.

Võta ühendust, kui soovid tasuta mini-auditit.