IT juhtimine

Mis on IT juhtimine?

Infotehnoloogia on kaasaegse ettevõtte nurgakivi, mille efektiivsele kasutamisele tuleb erilist tähelepanu pöörata. IT juhtimine korraldab infotehnoloogiliste vahendite eesmärgipärast kasutamist, järgides ettevõtte strateegiaid ja eesmärke.

Kui IT haldus hoiab „süsteemi käigus“, siis pikemas perspektiivis on vaja jälgida süsteemi vastavust ettevõtte strateegiate ja muutuva välisolukorraga. Just muutuvate olude tõttu vajab iga ettevõte ka IT juhtimist ehk selle valdkonna strateegilist juhtimist. 

 

IT juhtide ülesanded võivad organisatsiooniti erineda, sõltudes ettevõtte vajadustest ning ärilistest eesmärkidest. 

 

Millal kasutada sisseostetud IT juhtimise teenust?

 • Kui IT juhi palkamine on liiga kallis
 • Kui ettevõttes puudub reguleeriv dokumentatsioon, adekvaatne ülevaade oma infosüsteemidest või IT protsessidest.
 • Kui soovite tõsta ettevõtte konkurentsivõimet, kasutades välist oskusteavet.
 • Kui IT juht on hõivatud igapäevaste probleemide lahendamisega ja olemasolevate süsteemide haldamisega.
 • Kui olemasolev IT on jagatud üksusteks ja neid haldavad erinevad ettevõtted või inimesed.

IT juhi peamised tegevused

 • IT halduse korraldamine
 • Olulise informatsiooni edastamine juhtkonnale
 • Oma vastutusala reguleeriva dokumentatsiooni koostamine ja talituspidevuse tagamine
 • IT arendusplaani ja eelarve koostamine ning juhtimine
 • Juhtkonna ja personali IT alane nõustamine ning väljaõppe korraldamine
 • Olemasolevate infosüsteemide ja tööprotsesside analüüs ning ettepanekud edasiseks
 

Tulemus

Eduka IT juhtimise tulemusena saad kindel olla, et organisatsiooni IT toetab püstitatud ärilisi eesmärke ja kulud on kontrolli all.