Konsultatsioon

IT konsultatsioon

IT konsultatsioon on hea võimalus küsida nõu, kui omal teadmistest või kogemusest puudu tundub olevat. Konsultatsioon võib võtta ühest tunnist kuni mitme päevani, sõltuvalt Teie vajadustest, eesmärgist ja mahust.  

IT konsultatsioonil saavad lahendatud ka kõige väiksemad ja pealtnäha väga mahukad ning keerulised küsimused, eesmärk on anda vastused teie esitatud küsimustele või aidata teil olukord sõnastada.

 

 

Peamised põhjused miks IT konsultatsiooni vajatakse

 • Kui sul on mis tahes IT-ga seotud küsimus, mille vastuses vajatakse lisa kompetentsi
 • Kui sa vajad tuge IT projekti täide viimisel

 

Omaltpoolt saame aidata järgmistel teemadel

 • IT taristuga seotud küsimused
 • IT projektidega seotud juriidilised küsimused
 • Sertifikaadid

 

Pane meid proovile ja küsi lisainformatsiooni.

Audit

Auditi protsess ja eesmärk on iga ettevõtte puhul erinev, eelkõige millistel eesmärkidel auditit tehakse. Olgu selleks vajadus vastata erinevatele standarditele (ISKE, ISO jt) või sooviga kontrollida oma ettevõtte IT turvalisust.

IT (turva)audit on süstemaatiline, dokumenteeritud ja objektiivne tõendusmaterjali kogumine ja hindamine, mille käigus uuritakse organisatsiooni vastavust nõuetele ja mis aitab ennetada ja tuvastada võimalikud turvariskid. 

Peamised põhjused miks IT auditit vajatakse

 • Seadusest tulenevalt vajadus vastata kehtestatud nõuetele.
 • Ei ole teada, kas ettevõtte vastab erinevatele standarditele (ISKE, COBIT, GDPR jt).
 • Puudub IT reguleeriv dokumentatsioon ja/või veendumus selle vajalikkuses.
 • Põhitegevuse jätkamiseks on oluline vastata vajalikele standarditele.
 • Puudub kindlustunne IT efektiivsuse osas, IT kulud kasvavad, kuid saadav kasu ei ole selge.
 • On esinenud andmelekkeid või tõrkeid süsteemide töös.
 • Puudub ülevaade ostetud ja kasutusel olevatest tarkvaralitsentsidest.

 

IT auditi protsessi lühikirjeldus

 • Vajaduste väljaselgitamine - millised on auditi eesmärgid.
 • Tööde ja mahu kooskõlastamine - koostame pakkumise, kooskõlastame hinna, vajadused, sisu.
 • Teostamine - protsess on iga organisatsiooni puhul erinev, sõltuvalt kokkulepitud eesmärkidest. Teostuse võib jagada kolme peamisesse gruppi.
  • Materjali kogumine -  kogutakse kokku ja hinnatakse ettevõttes kehtestatud dokumendid.
  • Intervjuud - sõltuvalt olukorrast, üldjuhul intervjuud töötajatega ja juhtkonnaga. Hinnatakse kehtestatud dokumente reaalsusega.
  • Aruande kirjutamine - põhjalik ja kergesti loetav dokument. Mille tulemusena saate ülevaate tegelikust olukorrast ettevõttes vastavuses püstitatud eesmärkidega.

 

Tulemus

Auditi tulemusena valmib põhjalik, kergesti arusaadav ja loetav dokument, mis sisaldab nõuet, tegelikku olukorda, audiitori hinnangut ja ettepanekuid. Selle põhjal on ettevõtte juhtkonnal võimalik otsustada, milliseid IT probleeme ja riskikohti tuleb hakata lahendama.

Juurutamine

Juurutamine on süsteemne tegevus, kus muudetakse inimeste kasutusharjumusi vastavalt ettevõtte vajadustele.

Alustades sinu organisatsiooni tööjuhendite täiendamisega kuni personali koolitusteni.

Aitame Sinul uute IT protsesside kasutusele võtu teha nii sujuvaks kui võimalik.

 

Peamised põhjused miks juurutamist vajatakse

 • Kui sina või sinu töötajad ei tea päris täpselt kuidas uut IT teenust kasutada.
 • Kui tahad kindel olla, et kõik sinu töötajad saavad uuest teenusest ühte moodi aru ja seda reaalselt ka kasutavad.
 • Kui tahad kindel olla, et uute IT protsesside kasutusele võtmine aitab säästa sinu aega ja raha.
 

Protsessi lühikirjeldus

 • Paneme paika täpse juurutuskava ja konkreetsed tegevused
 • Peame plaani, seame eesmärgid.
 • Paneme süsteemid tööle.
 • Aitame koostada kasutuskorrad ja juhendid.
 • Koolitame, õpetame.
 • Kokkuvõte ja järeltegevus ning tulemuste mõõtmine - kas eesmärgid said täidetud.
 

Mida omaltpoolt saate teha?

 • Eeskuju - kindlasti on vaja juhtidel näidata eeskuju toodete/teenuste kasutamisel ning ettevõttes peaks olema üksmeel, mida ja miks kasutusele võetakse.
 • Vajadused - edukaks koostööks on ettevõttes oluline ühine arusaam oma IT vajadustest.
 • Kohalolek - nagu ka muude ühistööd lihtsustavate platvormide/teenuste puhul võib ühe liikme puudumine muuta teiste töö mõttetuks.
 • Kord failides - andmete ületoomisel luua oma failides ja kaustades kord, ehk kõik ebavajalik kustutada.
 

Tulemus

Eduka juurutamise tulemusena saate kindel olla, et uued IT teenused aitavad saavutada Teie ärilisi eesmärke ja kõik organisatsiooni liikmed uut teenust reaalselt ka kasutavad.